• 0212 603 32 09 / Yenibosna Merkez Mh. 29 Ekim Cd. K:9 N:93 Bahçelievler/İST.

Çevre Danışmanlığı

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) mevcut bir projenin veya gelişimin, çevre üzerindeki etkilerinin belirlendiği kanuni açıdan ele alınması gereken bir süreçtir. ÇED ile hedeflenen temel unsur, planlanmış olan ve ÇED yönetmeliğinde tanımlanmış olan faaliyetlerin çevresel açıdan olumlu ve olumsuz bütün etkilerinin geniş bir yelpazede belirlenmesidir. Belirlenen olumlu ve olumsuz durumlara karşı alınabilecek olan önlemler de ÇED kapsamında yer almaktadır.

ÇED süreçleri farklı aşamalardan meydana gelmektedir. ÇED sisteminin en önemli özelliği ise taraflar ve halkın görüşlerinin dikkate alınması ve kaygıların değerlendirilerek sürece dışarıdan katılım sağlanmasıdır. ÇED, politika, plan ve programların çevresel tüm etkilerini belirleyici olan unsurdur.